Wymagania dotyczące jakości wody na pływalniach – spotkanie

Dzięki uprzejmości Gdańskiej Fundacji Wody uczestniczyliśmy spotkaniu nt. wymagań dotyczących jakości wody na pływalniach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 poz. 2016 z dnia 9 listopada 2015. Spotkanie miało charakter forum dyskusyjnego. Moderatorami dyskusji byli specjaliści z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W trakcie intensywnej dyskusji omówiono m.in. obowiązki zarządzających pływalniami, interpretowano zapisy dotyczące badań zarówno fizykochemicznych jak i mikrobiologicznych.
Poniższy link daje możliwość poznania owego rozporządzenia oraz przyjrzenia się pracom nad omawianym rozporządzeniem: