Klastering – nowy kierunek rozwoju OSiR

„Klastering – nowy kierunek rozwoju OSiR” pod takim tytułem odbyło się spotkanie przedstawicieli podlaskich ośrodków sportu i rekreacji. Inicjatorem konferencji był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku. Jako prelegenci zaproszeni zostali praktycy klastrów – m.in. Sebastian Rynkiewicz, ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, który przedstawił główne definicje i tendencje rozwoju stowarzyszeń klastrowych jako ważny element rozwoju i promocji regionu. Spotkanie miało roboczy charakter podczas, którego omówiono ideę światowego klasteringu oraz dyskutowano o możliwościach jakie daje funkcjonowanie naszych podmiotów pod jednym szyldem. Przedstawione zostały także możliwości finansowania ze środków zewnętrznych oraz omówiono zagadnienia związane z tworzeniem inicjatyw klastrowych w sposób kompleksowy, kolejne etapy budowania klastra, tworzeniem i realizacją jego strategii.