„Kontrola zarządcza. Nowe zasady odpowiedzialności”

W dniach 17–18 kwietnia oraz 15–16 maja br. w Golf Park Lipowy Most w Borkach pod Supraślem (woj. podlaskie) odbyła się ogólnopolska konferencja zatytułowana „Kontrola zarządcza. Nowe zasady odpowiedzialności”

[one_half last=”no”]

Cel

Celem konferencji było poszerzanie wiedzy o zagadnienia związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w OSiR-ach.

Uczestnicy dyskutowali również o dyscyplinie finansów publicznych, karcie wyników, modelach zarządzania w Unii Europejskiej, a także o koncepcjach konsolidacji branży.

Program konferencji

Program konferencji obejmował m.in. takie tematy jak:

  • zarządzanie obiektami sportowymi,
  • pozyskiwanie funduszy na projekty z zakresu kultury fizycznej,
  • klastry jako szansa rozwoju dla podmiotów kultury fizycznej w Polsce,
  • nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej,
  • strategiczna karta wyników.

Liczby

W konferencjach organizowanych przez białostocki MOSiR wzięło już udział 143 uczestników z 90 ośrodków. Dzięki wspólnej pracy sformułowano plany dotyczące najbliższej przyszłości branży, czemu służyły warsztaty z praktykami problematyki zarządzania z Polski i Europy.

Będą kolejne spotkania

Konferencja spełniła oczekiwania uczestników. Dowodem były zarówno treści ankiet, które uczestnicy wypełniali po jej zakończeniu, jak i ciepłe słowa, kierowane pod adresem białostockiego MOSiR-u.

[/one_half]

[one_half last=”yes”]

O konferencji powiedzieli:

Anna Szymczak-Gałkowska
dyrektor Centrum Rekreacyjno-Sportowego dzielnicy Bielany

Konferencja została bardzo dobrze przygotowana pod względem merytorycznym i logistycznym. Warsztaty, wykłady i dyskusje były bardzo inspirujące i ciekawe. Dodatkowym atutem była możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy na temat funkcjonowania OSiR-ów z dyrektorami takich placówek w całej Polsce.

Marek Markowski
dyrektor regionu północno-wschodniego w firmie Berndorf Bäderbau

Za dodatkowy atut konferencji uważam możliwość zaprezentowania swoich produktów, a przede wszystkim możliwość usłyszenia od osób podejmujących kluczowe decyzje w ośrodkach o ich potrzebach związanych z zarządzaniem infrastrukturą, w tym pływalniami.

Piotr Bubela
MOSiR Białystok

Szalenie miło nam słyszeć pochwały. Cieszę się, że nasza praca jest postrzegana pozytywnie, dlatego już następnego dnia po zakończeniu konferencji podjęliśmy intensywne prace nad kontynuacją spotkań i konsolidacją branży, na której – jak się okazuje – zależy nam wszystkim.

[/one_half]