Relacja ze spotkania zarządców boisk piłkarskich w Sokółce

„Praktyczny warsztat zarządcy boiska piłkarskiego” to kolejna inicjatywa Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej mająca na celu wsparcie menedżerów w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem bazy sportowej.

Spotkanie odbyło się 12 kwietnia 2016 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce. Wybór Sokółki nie był przypadkowy – tutejszy ośrodek przechodzi pozytywne zmiany, których efektem jest rozwój infrastruktury sportowej i idący za tym wzrost zadowolenia mieszkańców z oferty sportowo-rekreacyjnej w mieście.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się nie tylko zarządcy boisk piłkarskich z całego województwa podlaskiego oraz miast graniczących z Podlasiem, lecz także – co cieszy najbardziej – samorządowcy z okolicznych miejscowości. Jest to znakomite potwierdzenie faktu, że jakość infrastruktury sportowej stanowi ważny element promocji każdej gminy.

Prelegentami warsztatu byli wyłącznie doświadczeni praktycy, którzy w przystępny sposób przekazywali wiedzę oraz podpowiadali skuteczne i praktyczne rozwiązania dotyczące zarządzania boiskami piłkarskimi. Mimo krótkiego czasu udało się poruszyć wiele istotnych zagadnień, od oceny parametrów użytkowych boisk piłkarskich przez elementy planowania  budżetu po strategię rewitalizacji obiektu sportowego.

Po części teoretycznej nastąpiła część praktyczna obejmująca wizytację kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Sokółce, pokaz możliwości nowoczesnych maszyn i urządzeń wspierających podnoszenie jakości muraw piłkarskich (zarówno naturalnych, jak i sztucznych), a także prezentację narzędzi służących ocenie parametrów boisk.

Jako podsumowanie warsztatu można przytoczyć najczęściej pojawiające się sugestie o konieczności organizowania takich spotkań, które poza dostarczaniem wiedzy merytorycznej pozwalają na nawiązanie relacji osobistych umożliwiających wymianę doświadczeń także po zakończeniu spotkania.

Współorganizatorem spotkania był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce. Patronat honorowy nad warsztatem objęły Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów oraz Podlaski Związek Piłki Nożnej. Patronat medialny sprawował wydawca magazynu branżowego „Boiska i Stadiony” – AGM Grupa Mediowa.

firis_organizatorzy_001