Międzynarodowa Konferencja pn. „Planowanie rozwoju infrastruktury sportowej dla samorządów lokalnych w Polsce i w Niemczech”

W dniu 20 maja 2016 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Z. Majewskiego w Drzonkowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja pn. „Planowanie rozwoju infrastruktury sportowej dla samorządów lokalnych w Polsce i w Niemczech”. Konferencja została zrealizowana we współpracy WOSiR Drzonków, Lubuskiej Federacji Sportu i Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia (ESAB) i Klubu Sportowa Polska.

Zintegrowany rozwój infrastruktury sportowej na obszarach gmin czy regionów to kompleksowe podejście planistów do tworzenia planów zagospodarowania terenu uwzględniających zróżnicowanie, tendencje rozwoju i najnowsze trendy w sporcie, strukturę społeczną i rozwój demograficzny, zasoby infrastrukturalne, potrzeby sportu i rekreacji oraz oczekiwania społeczności lokalnych wobec władz. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się profesorowie, planiści, architekci Instytutu Komunalnego Planowania Rozwoju Infrastruktury Sportu (INSPO) przy ESAB z Poczdamu, którzy omówili teoretyczne podstawy zintegrowanego planowania rozwoju infrastruktury sportowej oraz działania na niemieckich przykładach.

Piotr Bubela – prezes Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej nakreślił sytuację związaną z rozwojem obiektów sportowych w Polsce, zwracając uwagę na problemy wynikające z niedostatecznego planowania i braku zintegrowania infrastruktury sportowej z przestrzenią gminną.

Prof. dr Jürgen Rode wprowadził słuchaczy w tematykę zintegrowanego planowania pod kątem wyzwań, jakie stoją przed planistami, samego procesu postępowania planistycznego oraz systematyki obiektów sportowych. Zaznaczył w swojej prezentacji istotną rolę, jaką stanowią konsultacje społeczne i włączanie do procesu planowania przedstawicieli grup docelowych: przedszkoli, szkół, sportu zorganizowanego, samorządu i zainteresowanych grup społecznych, jak rodzice czy seniorzy, którzy stanowią znaczny odsetek osób mogących korzystać w przyszłości z oferty sportowej i rekreacyjnej gmin. Według badań przeprowadzonych w Niemczech 64% uprawiających sport w gminach wybiera miejsca ogólnodostępne i ćwiczy indywidualnie, co stanowi nowy punkt wyjścia dla samorządów lokalnych.

Nie zabrakło również praktycznych przykładów obrazujących zintegrowane planowanie rozwoju infrastruktury sportowej w Niemczech od strony architektonicznej i samorządowej. Architekt Wolf Ahner zaprezentował przykłady nowoczesnego integrowania powierzchni miejskiej z infrastrukturą sportową, rekreacyjną i ruchową, m.in. Zieloną Strefę w berlińskiej dzielnicy Marzahn-Hellersdorf. Pokazał, jak krok po kroku wykorzystać istniejące obszary aglomeracji miejskiej do stworzenia nowoczesnej, wielofunkcyjnej i zachęcającej do ruchu infrastruktury.

Jak wygląda proces pozyskiwania danych i samego planowania oraz powody, dla których warto zainwestować w zintegrowany plan rozwoju infrastruktury sportowej na przykładzie Powiatu Havelland, przedstawił Eckhard Wilke – specjalista w wydziale Sportu i Turystyki.

Zintegrowane planowanie rozwoju infrastruktury sportowej to kolejny po zarządzaniu sportem przyszłościowy temat, jaki został podjęty przez WOSiR Drzonków w ramach wymiany doświadczeń z niemieckim partnerem Europejską Akademią Sportu Landu Brandenburgia (ESAB).

Marta Tuliszka
Biuro Europejskiej Akademii Sportu WOSiR Drzonków, www.drzonkow.pl