Piotr Pieprzyca Prozam

Piotr Pieprzyca, PROZAM

Od 2002 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. Pierwsze lata związany z sektorem samorządowym, z którym do dziś pracuje. W latach 2004-2007 arbiter na liście prowadzonej przez Prezesa UZP.
Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Publicznych. Od 2006 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej PROZAM Piotr Pieprzyca współpracuje z zamawiającymi i wykonawcami. Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających o bardzo różnym stopniu skomplikowania. Na bieżąco prowadzi działalność doradczą z każdego zakresu prawa związanego z zamówieniami publicznymi. Pełnomocnik Zamawiających i Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Prelegent na największych konferencjach z zakresu zamówień publicznych, prowadzi szkolenia otwarte i dedykowane, autor wielu publikacji branżowych dotyczących zamówień publicznych.

Usługi:

Bieżąco doradztwo z zakresu zamówień publicznych tak dla zamawiających i wykonawców rozliczane stawką godzinową. Standard 250 zł netto 1h

Stała współpraca z zamawiającymi i wykonawcami dotycząca problematyki zamówień publicznych, rozliczana ryczałtowo (cena w zależności od zakresu)

Kompleksowe przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

Reprezentacja przed KIO

Audyty dotyczące zamówień publicznych, w tym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Przygotowywanie wewnętrznych procedur dotyczących zamówień publicznych, w tym regulaminów udzielania zamówień i optymalizacja działań zamawiającego w tym zakresie

Szkolenia z zamówień publicznych

Przeprowadzania postępowań i doradztwo w zakresie wydatkowania środków pochodzących z UE lub Funduszy Norweskich itp.

logo PROZAM (1)

Kontakt

PROZAM Piotr Pieprzyca 
www.prozam.pl
43-100 Tychy, ul. Trzy Stawy 5A, 
NIP: 646 241 44 66 
tel. +48 663 756 641, +48 693 536 540, 
E-mail: tychy@prozam.pl, pieprzyca@prozam.pl