Michał Gniatkowski

Michał Gniatkowski, Kancelaria Radcy Prawnego:

Urodzony w 1976 r. w Gnieźnie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rok 2000; praca magisterska z zakresu prawa spółek handlowych). W 2006 r. został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i założył kancelarię prawną.

Absolwent studiów podyplomowych na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Podyplomowym Studium Marketingu Sportu (studia ukończone w 2010).

Były Przewodniczący Wydziału Dyscypliny Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i radca prawny Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej; były członek Izby ds. Rozwiązywania Sporów Polskiego Związku Piłki Nożnej (rekomendowany przez Polski Związek Piłkarzy), aktualnie Członek Zarządu, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego oraz Przewodniczący Zespołu ds. Opiniowania Projektów Obiektów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, członek Komisji Licencji Klubowych PZPN. Członek zarządu fundacji. Członek rady programowej fundacji Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej.

Autor publikacji „Ustawa o sporcie. Komentarz” (Wydawnictwo PRESSCOM, Wrocław 2011) – jako jeden z autorów i redaktor całości publikacji. Autor rozdziału poświęconego klubowi sportowemu jako spółce komunalnej w publikacji „Spółki jednostek samorządu terytorialnego” (CH Becka, Warszawa 2014).

Wykładowca przedmiotu „Podstawy prawne sportu w Polsce i UE” na kursach dla trenerów, instruktorów sportu i menedżerów sportu, organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Programu Kształcenia Kadr Sportowych. Wykładowca przedmiotu „Prawne podstawy sportu” na Podyplomowym Studium Marketingu Sportu SGH w Warszawie.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Michał Gniatkowski
Plac Bernardyński 1/4
61 – 844 Poznań

Tel: +48 739 255 150
E-mail: info@gniatkowski.com