Relacja z IV Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów OSiR

Tegoroczne Forum Dyrektorów Ośrodków Sportu i Rekreacji odbyło się w dniach 5–7 października br. w Hotelu Binkowski w Kielcach. Podobnie jak w ubiegłym roku w Ostródzie, organizatorem spotkania był Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej.

Kieleckie spotkanie miało wyjątkowy charakter, ponieważ pierwszy raz w dotychczasowej historii aktywny udział zapowiedzieli przedstawiciele zarówno Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i związków sportowych, które mają największą reprezentację wśród obiektów sportowych zarządzanych przez ośrodki sportu, czyli Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Polskiego Związku Pływackiego.

W programie Forum znalazły się tematy, które miały na celu dostarczenie praktycznych rozwiązań codziennych problemów zarządców infrastrukturą sportową w Polsce. Dyskutowano o pomysłach na obecność w Internecie, o zwiększaniu przychodów pływalni, o problemach zarządzania ośrodkiem działającym w formie jednostki budżetowej. Wystąpienia prelegentów dotyczyły m.in. specyfiki zarządzania bazą sportową w Portugalii, a także źródeł finansowania działań sportowych. Kluczowymi punktami programu były debaty: „O rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce” oraz „Jak dobrze rozpocząć przygotowania do inwestycji i z sukcesem ją zakończyć? ”.

W debacie „O rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce” ekspertami merytorycznymi byli: Remigiusz Ludwig – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, Zbigniew Polakowski – wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki ds. inwestycji LA oraz Janusz Rajewski – Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji i Urządzeń Sportowych przy Polskim Związku Pływackim. W trakcie wymiany opinii, niezależnie od przyjętego stanowiska, terminami, które wybrzmiały najmocniej, były: analiza potencjału (a raczej jej brak) oraz odpowiedzialność (czyli: zanim wybudujesz – pomyśl).

IV Forum Dyrektorów OSiR miało także wymiar twórczy. Dzięki inicjatywie Pawła Ślęzaka, dyrektora MOSiR-u w Kutnie, zostało opracowane wspólne wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych, które wnosi zmianę zapisów w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108), a dotyczy kwestii skracania niecek basenowych na pływalniach w Polsce.

W czasie przerw uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi oferowanymi przez liderów rynkowych, mającymi wpływ na efektywne i oszczędne zarządzanie obiektami sportowymi.

Dzięki korzystnemu terminarzowi gier ligi szczypiorniaka zbiegającemu się z Forum Dyrektorów OSiR uczestnicy Forum mogli „zwizytować” i przyjrzeć się organizacji meczu ligowego pomiędzy Vive Kielce a MMTS Kwidzyn, który odbył się w Hali Legionów – stałej arenie zmagań kieleckiego szczypiorniaka zarządzanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach.

Zgodnie z utartą tradycją uczestnicy rywalizowali w Mistrzostwach Dyrektorów w Grach Barowych. Po zaciętych bojach mistrzem piłkarzyków został duet: Andrzej Modzelewski (MOSiR Łomża) i Tomasz Matuszewski (MOSiR Sanok). Kolejne miejsca zajęli Jerzy Hałka (MOSiR Łańcut) i Robert Smuga (MOSiR Mińsk Mazowiecki) oraz Wiesław Pałubski (Miejski Zarząd Nieruchomości z Trzebini) i Andrzej Błaszkowski (Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji). Równie emocjonująco wyglądała rywalizacja w lotkach. W tej dyscyplinie, podobnie jak w piłkarzykach, tytuł mistrza wywalczył Andrzej Modzelewski, srebro przypadło Bogdanowi Dytko (MOSiR Brzozów), a brąz Pawłowi Maciejewskiemu (OSiR Góra Kalwaria). Kolejną atrakcją było losowanie wśród uczestników tabletów przygotowane przez fi rmę Dysten oraz organizatora Forum. Pieczę nad częścią sportowo-rozrywkową sprawowali Kreatorzy Emocji.

Cieszy fakt, że wg przeprowadzonych ankiet wśród uczestników, zaproponowana formuła ponownie spotkała się z uznaniem środowiska. Jednocześnie organizatorzy zapewniają, że zgłoszone propozycje tematów zostaną wnikliwe przeanalizowane, tak aby Forum jeszcze pełniej realizowało dotychczasową ideę działań Instytutu, jaką jest „Praktyka w zarządzaniu, zarządzanie w praktyce”.

IV Ogólnopolskie Forum Dyrektorów OSiR zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Sportu i Turystyki, Prezydenta Miasta Kielce, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Polskiego Związku Pływackiego, a Partnerem Strategicznym Forum po raz kolejny była firma TT Soft. z o.o.

 

sponsorzy_021_poprawione

 

TEKST I FOTO | Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej