VIII Ogólnopolskie Forum FIRIS dla Zarządców i Administratorów obiektów sportowo-rekreacyjnych, 2 – 4 października 2019, Łódź

Materiały do pobrania.

Oswiadczenie VIII Forum FIRIS 2019

Program VIII Forum FIRIS plus Forum Samorzad 2019

Zgloszenie VIII Forum FIRIS 2019

 Back to Top