• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

    Minister Sportu i Turystyki jest dysponentem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które przeznaczane są między innymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz […]

    Więcej »
  • Kierunki planowanych działań do realizacji w 2015 roku.

    Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki podał informację o charakterze roboczym dotyczące kierunku planowanych działań do realizacji w 2015 roku.   Pobierz załącznik: Informacja o programach na 2015 rok  

    Więcej »


Back to Top